As Cancelas, primeiro centro comercial de España en recibir o selo de confianza da Cámara de Comercio

Publicado o 16 de Xullo de 2020

Como recoñecemento do cumprimento das medidas de seguridade e hixiene para a prevención do COVID-19 recibimos o Selo Comercio de Confianza que outorga a Cámara de Comercio de Santiago de Compostela. Fomos o primeiro centro comercial de España en conseguir esta acreditación.

O selo Comercio de Confianza, unha iniciativa da Cámara de Comercio de España, acredita a aqueles centros que elaboraron protocolos e guías de boas prácticas de conformidade co Protocolo e Guía de Boas Prácticas dirixidas á Actividade Comercial en Establecementos Físicos e non Sedentarios publicado pola Secretaría de Estado de Comercio do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo.

Con estas medidas queremos destacar o compromiso do centro comercial por ofrecer aos nosos clientes un espazo seguro no que vir realizar as súas compras.

Aspectos como a xestión de riscos e da saúde no traballo, a protección no relativo a control de aforo, distancias mínimas de seguridade, fluxos de persoas e uso de material de protección individual, así como as boas prácticas de limpeza e hixiene e a señalética de seguridade recordatoria -entre as que se inclúen o uso de xel hidroalcohólico e a permanente limpeza e desinfección de todas as súas instalacións- resultaron claves para obter este certificado que garante a seguridade de traballadores, operadores e clientes.