Close Previous Next Previous Next Go up Go down Go up Go down Back to top Previous Go back Open menu Sound off Sound on Search Manager Calendar Date Comments Reading time Author Categories Tags Facebook Twitter TikTok Instagram LinkedIn WhatsApp YouTube Phone Play Play Pause Languages Carmila Carmila Realia Carrefour Property Xacobeo 21-22 Locales de ocio Locales de restauración Tiendas Carrefour Newsletter Reseñas Horarios carrefour Horarios restauración Horarios comercios Horarios cine Club de Celi Tarjeta Pass Blog Áreas de descanso Arrancacoches Aseos movilidad reducida Cajeros automáticos Cambiador de pañales Desfibrilador Fotomatón Kit de costura Kit de higiene dental Kit de primeros auxilios Mochila portabebé Objetos perdidos Parada de taxi y bus Parking para bicicletas Parking para motocicletas Parking para patinetes eléctricos Plazas de parking para familias Plazas de parking para personas con movilidad reducida Puntos de recarga de coches eléctricos Sala de lactancia Salas de cine Servicio a domicilio Taquillas Zona de carga de móviles Apps para iPhone y Android Áreas de descanso Área infantil Arranca coches Ascensores Aseos para personas con Movilidad Reducida Aseos Babero deshechable Botiquín Buzón de sugerencias Cabinas de teléfono Cajeros automáticos Cambiador de pañales Cubreparaguas Dispensador de Gel Hidroalcohólico Dispensador de crema hidratante Dispositivo antiatragantamiento Directorios táctiles Escaleras mecánicas Fotomatón Guiado de aparcamiento Inflado de ruedas Kit de Costura Kit de higiene dental Kit de primeros auxilios Lavado de coches Limpia Zapatos Mochila Portabebés Objetos Perdidos Parada de taxi y bus Parking de bicicletas Parking gratuito Parking Motos Parking para patinetes eléctricos Solicitar taxi Plaza de Parking Familiar Plaza de Parking PMR Préstamo de cargadores de móvil Préstamo de silla de paseo Pulsera antipérdida Punto de empaquetado de regalos Punto de Información Quitamanchas Recarga de coches eléctricos Recogida de ropa usada Ropero Sala de lactancia Salas de cine Servicio de envío a domicilio Servicio de bolsa reutilizable Servicio integral de cardioprotección Préstamo de silla de ruedas Fuente de agua Tablets Taquillas Wifi gratuito Zona de carga para móviles Biblioteca infantil Punto de atención al cliente Punto de reciclado de pilas y bombillas Aseos infantiles Sistema de localización de vehículos Club infantil Dispensadores de bolsas para excrementos Gerencia Ludoteca Máquinas de vending Papeleras de reciclaje Correas para mascotas Bozales para mascotas Candado para bicicletas Fuente para mascotas Zona de descanso para mascotas Pipí clean para mascotas Plazas de parking especiales Cajero Bitcoin Click-collect

Política de privacidade

Conforme a lexislación vixente en materia de Protección de Datos de Carácter Persoal, ponse en coñecemento dos usuarios  de https://www.ascancelas.es/ (en diante, a Páxina) a Política de Privacidade e Protección de Datos que aplicará no tratamento dos datos persoais que o Usuario facilite voluntariamente ao acceder á web.

O Usuario, ao proporcionar os seus datos de carácter persoal, consente expresamente que AS CANCELAS SIGLO XXI, S.L. (en diante, AS CANCELAS) poida tratar eses datos nos termos desta cláusula de Política de Privacidade e Protección de Datos e para os fins aquí expresados e será o único responsable da veracidade dos datos facilitados.

Ponse en coñecemento dos usuarios, que os seus datos de carácter persoal só poderán obterse para o seu tratamento cando sexan adecuados, pertinentes e non excesivos en relación co ámbito e as finalidades determinadas, explícitas e lexítimas para as que se obtiveron. Serán suprimidos cando deixen de ser necesarios ou pertinentes para a dicir finalidade ou cando o solicite o titular no exercicio do seu dereito de supresión.

AS CANCELAS manifesta o seu compromiso de cumprir coa lexislación vixente en cada momento en materia de protección de datos. A continuación, atopará información detallada sobre o tratamento dos seus datos de carácter persoal:

Responsable do tratamento

Razón social: AS CANCELAS SIGLO XXI S.L
Domicilio: Avenida del Camino de Santiago nº 40 – 6ª planta, 28050 Madrid
NIF: B86108495
Email: info@ascancelas.es
Teléfono: 981 568 282

Finalidade do tratamento

 • Envío de comunicacións de natureza comercial, expresamente solicitadas mediante a subscrición a nosa Newsletter (incluídas as que se envían aos subscritores de CLUB DE CELI).
 • Publicación de datos (incluídas imaxes) no sitio web, e noutras redes sociais e medios de comunicación externos.
 • Formulario de Contacto: xestión de solicitudes recibidas a través do formulario habilitado da web.
 • Xestión de queixas, suxestións, reclamacións a través do formulario habilitado na web.
 • Xestión administrativa de obxectos perdidos.
 • Xestión e control da entrega de premios.
 • Cookies: manter o login de usuario rexistrado, vixencia de cesta de compra, proporcionar estatísticas asociadas ao uso da Páxina, localización das nosas oficinas e sistemas antispam (captcha).

Base de lexitimación
A base para o tratamento dos datos é o consentimento prestado polo usuario ao marcar a/s casa/s de aceptación no caso do formulario de contacto e do envío de comunicacións comerciais.

Os campos do formulario de contacto marcados cun asterisco (*) teñen a consideración de campos necesarios para xestionar o obxecto deste. De non facilitalos, non será posible atender a súa solicitude. Consulte a nosa política de cookies para obter información sobre as cookies necesarias para o funcionamento da web.

Prazo de conservación

 • Newsletter e Club CELI: ata que o cliente solicite a baixa
 • Publicación de datos (incluídas imaxes) no sitio web, e noutras redes sociais e medios de comunicación externos.
 • Formulario de Contacto: durante o tempo que continúe vixente a consulta.
 • Queixas, reclamacións, suxestións: 1 ano.
 • Xestión administrativa de obxectos perdidos: 1 ano
 • Xestión e control da entrega de premios: 1 ano

Consulte nosa Política de Cookies para identificar a vixencia de cada cookie.

Cesións previstas

Unicamente cederanse datos por obrigación legal.

Transferencias internacionais previstas

Non están previstas transferencias internacionais de datos a terceiros países.

Dereitos dos interesados

Pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, portabilidade e a limitación ou oposición dirixíndose por escrito á dirección indicada anteriormente.

Ten dereito a retirar o consentimento prestado cando o tratamento estea baseado neste.

Ten dereito a presentar unha reclamación ante a Autoridade de Control (Axencia Española de Protección de Datos: www.aepd.es) se considera que os seus dereitos non foron debidamente atendidos.

Adóptanse as medidas de índole técnica e organizativa necesarias para garantir a seguridade dos datos de carácter persoal e para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, tendo en conta do estado da tecnoloxía, a natureza dos datos e os riscos aos que están expostos.

A Páxina dispón do Certificado SSL (Secure Socket Layer), coa finalidade de garantir a seguridade na transmisión de datos entre o seu navegador e a nosa Páxina.

O servidor seguro establece unha conexión de modo que a información transmítese cifrada, que aseguran que só sexa intelixible para o dispositivo do usuario e o da Páxina. Deste xeito, ao utilizar o protocolo SSL garántese:

 • Que o usuario está a comunicar os seus datos ao centro servidor da Páxina e non a calquera outro.
 • Que entre o usuario e a Páxina os datos transmítense cifrados, evitando a súa posible lectura ou manipulación por terceiros.

Para verificar que se atopa nunha contorna segura, pode:

 • Verificar que a dirección da Páxina comece por https://
 • Comprobar que apareza a icona dun cadeado na barra de dirección da súa navegador
 • Verificar a presenza do certificado SSL comprobando as propiedades da Páxina na súa navegador, para o que deberá consultar as características do mesmo.

Calquera cambio realizado na Política de Privacidade e nas prácticas de administración da información reflectirase de forma oportuna, podéndose agregar, modificar ou eliminar dita política de privacidade cando se estime necesario.

En ningún caso modificaranse as políticas nin prácticas para facelas menos eficaces na protección dos datos persoais sen o consentimento previo dos interesados.