Close Previous Next Previous Next Go up Go down Go up Go down Back to top Previous Go back Open menu Sound off Sound on Search Manager Calendar Date Comments Reading time Author Categories Tags Facebook Twitter TikTok Instagram LinkedIn WhatsApp YouTube Phone Play Play Pause Languages Carmila Carmila Realia Carrefour Property Xacobeo 21-22 Locales de ocio Locales de restauración Tiendas Carrefour Newsletter Reseñas Horarios carrefour Horarios restauración Horarios comercios Horarios cine Club de Celi Tarjeta Pass Blog Áreas de descanso Arrancacoches Aseos movilidad reducida Cajeros automáticos Cambiador de pañales Desfibrilador Fotomatón Kit de costura Kit de higiene dental Kit de primeros auxilios Mochila portabebé Objetos perdidos Parada de taxi y bus Parking para bicicletas Parking para motocicletas Parking para patinetes eléctricos Plazas de parking para familias Plazas de parking para personas con movilidad reducida Puntos de recarga de coches eléctricos Sala de lactancia Salas de cine Servicio a domicilio Taquillas Zona de carga de móviles Apps para iPhone y Android Áreas de descanso Área infantil Arranca coches Ascensores Aseos para personas con Movilidad Reducida Aseos Babero deshechable Botiquín Buzón de sugerencias Cabinas de teléfono Cajeros automáticos Cambiador de pañales Cubreparaguas Dispensador de Gel Hidroalcohólico Dispensador de crema hidratante Dispositivo antiatragantamiento Directorios táctiles Escaleras mecánicas Fotomatón Guiado de aparcamiento Inflado de ruedas Kit de Costura Kit de higiene dental Kit de primeros auxilios Lavado de coches Limpia Zapatos Mochila Portabebés Objetos Perdidos Parada de taxi y bus Parking de bicicletas Parking gratuito Parking Motos Parking para patinetes eléctricos Solicitar taxi Plaza de Parking Familiar Plaza de Parking PMR Préstamo de cargadores de móvil Préstamo de silla de paseo Pulsera antipérdida Punto de empaquetado de regalos Punto de Información Quitamanchas Recarga de coches eléctricos Recogida de ropa usada Ropero Sala de lactancia Salas de cine Servicio de envío a domicilio Servicio de bolsa reutilizable Servicio integral de cardioprotección Préstamo de silla de ruedas Fuente de agua Tablets Taquillas Wifi gratuito Zona de carga para móviles Biblioteca infantil Punto de atención al cliente Punto de reciclado de pilas y bombillas Aseos infantiles Sistema de localización de vehículos Club infantil Dispensadores de bolsas para excrementos Gerencia Ludoteca Máquinas de vending Papeleras de reciclaje Correas para mascotas Bozales para mascotas Candado para bicicletas Fuente para mascotas Zona de descanso para mascotas Pipí clean para mascotas Plazas de parking especiales Cajero Bitcoin Click-collect

Aviso legal

O presente Aviso Legal regula o uso da páxina web https://www.ascancelas.es/ (en diante, a Páxina) titularidade das AS CANCELAS SIGLO XXI, S.L. (en diante, AS CANCELAS), con domicilio en Avenida del Camino de Santiago nº 40 – 6ª planta, 28050 Madrid, con NIF B86108495 e rexistrada no Rexistro Mercantil de Madrid, Tomo  28.046, Sección 8ª, Folio 188, Folla M-511542, inscrición 4.271 e con dirección de correo electrónico info@ascancelas.es.

A utilización da Páxina require a aceptación do usuario de todas e cada unha das cláusulas que se indican no presente Aviso Legal, así como cada unha das advertencias ou cláusulas específicas que se establezan para a contratación de determinados servizos, produtos ou uso de zonas da Páxina.

En caso de non aceptar as cláusulas establecidas no presente Aviso Legal, o usuario deberá absterse de acceder e/ou utilizar os servizos e/ou contidos postos ao seu dispor na Páxina.

USO DA PÁXINA

A totalidade dos textos, imaxes, marcas, gráficos, logotipos, botóns, arquivos de software, combinacións de cores, así como a estrutura, selección, ordenación e presentación de contidos, atópase protexida polas leis sobre Propiedade Intelectual e Industrial, quedando prohibida a súa reprodución, distribución, comunicación pública e transformación, salvo para uso persoal e privado.

O bo ou mal uso desta Páxina e dos seus contidos está baixo a responsabilidade do usuario.

Así mesmo, queda prohibida a reprodución, retransmisión, copia, cesión ou redifusión, total ou parcial, da información contida na Páxina, calquera que fose a súa finalidade e o medio utilizado para iso, sen autorización previa do titular.

LIGAZÓNS OU LINKS

Pódense incluír ligazóns ou links a sitios de terceiros. As páxinas ou outros sitios pertencentes a terceiros non foron revisadas nin son obxecto de controis por parte das CANCELAS que non poderá ser considerada responsable dos contidos destes sitios web nin das medidas que se adopten relativas á súa privacidade ou ao tratamento dos seus datos de carácter persoal.

Recoméndase a lectura detida das condicións de uso e a política de privacidade destes sitios.

En caso de estar interesado en activar unha ligazón a algunha das páxinas das CANCELAS deberá comunicalo, obtendo o consentimento expreso para crear a ligazón. AS CANCELAS resérvase o dereito de oposición á activación de ligazóns co seu sitio web.

MENORES DE IDADE

Lémbrase aos usuarios maiores de idade, que teñan ao seu cargo menores, que será da súa exclusiva responsabilidade determinar que servizos e/ou contidos son non apropiados para a idade destes últimos.

Existen programas informáticos que permiten filtrar e bloquear o acceso a determinados contidos e servizos, de tal forma que se poida decidir cales son os contidos e servizos de Internet aos que os menores poden ter acceso e a cales non.

RESPONSABILIDADES

AS CANCELAS non será responsable directa nin subsidiariamente de:

  • A calidade do servizo, a velocidade de acceso, o correcto funcionamento nin a dispoñibilidade nin continuidade de funcionamento da Páxina.
  • Os danos que poidan causarse nos equipos do usuario pola utilización da Páxina.
  • Os casos en que un terceiro, quebrantando as medidas de seguridade establecidas, acceda ás mensaxes ou os utilice para a remisión de virus informáticos.
  • Os vicios e defectos de toda clase dos contidos transmitidos, difundidos, almacenados ou postos á disposición.
  • A licitud, fiabilidade e utilidade dos contidos que os usuarios transmitan coa utilización da Páxina ou dos servizos nel ofertados, así como tampouco a súa veracidade ou exactitude.
  • A utilización que os usuarios fan da Páxina, nin se garante que o fagan conforme ao establecido no presente Aviso Legal.

A título enunciativo e con carácter non limitativo, o usuario será responsable de:

  • Dos contidos introducidos por eles, especialmente dos datos e informacións introducidos e enviados por medio da Páxina.
  • Da realización de calquera tipo de actuación ilícita, lesiva de dereitos, nociva e/ou prexudicial.
  • Da facilitación de datos non veraces ou incorrectos.

FUERO

O presente Aviso Legal atópase redactado en castelán e sometido á lexislación española vixente. Para calquera tipo de controversia derivada da utilización dos servizos ofrecidos ou dos contidos propios da Páxina as partes, coa aceptación do clausulado establecido no presente Aviso Legal someteranse aos Tribunais e Xulgados que resulten territorialmente competentes.

Se algunha das cláusulas descritas no Aviso Legal fose declarada nula e sen efecto, continuarán sendo de aplicación as restantes, sen que deban quedar afectadas pola declaración de nulidade.