Close Previous Next Previous Next Go up Go down Go up Go down Back to top Previous Go back Open menu Sound off Sound on Search Manager Calendar Date Comments Reading time Author Categories Tags Facebook Twitter TikTok Instagram LinkedIn WhatsApp YouTube Phone Play Play Pause Languages Carmila Carmila Realia Carrefour Property Xacobeo 21-22 Locales de ocio Locales de restauración Tiendas Carrefour Newsletter Reseñas Horarios carrefour Horarios restauración Horarios comercios Horarios cine Club de Celi Tarjeta Pass Blog Áreas de descanso Arrancacoches Aseos movilidad reducida Cajeros automáticos Cambiador de pañales Desfibrilador Fotomatón Kit de costura Kit de higiene dental Kit de primeros auxilios Mochila portabebé Objetos perdidos Parada de taxi y bus Parking para bicicletas Parking para motocicletas Parking para patinetes eléctricos Plazas de parking para familias Plazas de parking para personas con movilidad reducida Puntos de recarga de coches eléctricos Sala de lactancia Salas de cine Servicio a domicilio Taquillas Zona de carga de móviles Apps para iPhone y Android Áreas de descanso Área infantil Arranca coches Ascensores Aseos para personas con Movilidad Reducida Aseos Babero deshechable Botiquín Buzón de sugerencias Cabinas de teléfono Cajeros automáticos Cambiador de pañales Cubreparaguas Dispensador de Gel Hidroalcohólico Dispensador de crema hidratante Dispositivo antiatragantamiento Directorios táctiles Escaleras mecánicas Fotomatón Guiado de aparcamiento Inflado de ruedas Kit de Costura Kit de higiene dental Kit de primeros auxilios Lavado de coches Limpia Zapatos Mochila Portabebés Objetos Perdidos Parada de taxi y bus Parking de bicicletas Parking gratuito Parking Motos Parking para patinetes eléctricos Solicitar taxi Plaza de Parking Familiar Plaza de Parking PMR Préstamo de cargadores de móvil Préstamo de silla de paseo Pulsera antipérdida Punto de empaquetado de regalos Punto de Información Quitamanchas Recarga de coches eléctricos Recogida de ropa usada Ropero Sala de lactancia Salas de cine Servicio de envío a domicilio Servicio de bolsa reutilizable Servicio integral de cardioprotección Préstamo de silla de ruedas Fuente de agua Tablets Taquillas Wifi gratuito Zona de carga para móviles Biblioteca infantil Punto de atención al cliente Punto de reciclado de pilas y bombillas Aseos infantiles Sistema de localización de vehículos Club infantil Dispensadores de bolsas para excrementos Gerencia Ludoteca Máquinas de vending Papeleras de reciclaje Correas para mascotas Bozales para mascotas Candado para bicicletas Fuente para mascotas Zona de descanso para mascotas Pipí clean para mascotas Plazas de parking especiales Cajero Bitcoin Click-collect

ANIVERSARIO-2015 As Cancelas

Aniversario As Cancelas 2015

Con motivo da celebración do Aniversario do centro comercial As Cancelas os días 19, 20 e 21 de Novembro de 2015, As Cancelas pon en marcha o SuperBingo e o Conta Bólas.

A promoción estenderase desde a tarde do xoves 19 e venres 20, ata o sábado 21 todo o día:

 • Xoves e Venres 17:30 / 18:30 / 19:30 e 20:30
 • Sábado 12:30 / 13:30 / 15:30 / 16:30 / 17:30 / 18:30 / 19:30 e 20:30

SUPER BINGO

O importe total da cantidade sorteada divídese en:

 • 16 premios de 250€ correspondentes aos gañadores dos Bingos do SuperBingo.
 • 16 premios de 50€ correspondentes aos gañadores das liñas do SuperBingo.
 • 3 premios de 200€ correspondente ao sorteo de “Adiviña o número de pelotas”.
 • Importe total: 5400€.

 

Para participar nesta promoción é necesario ser maior de idade e presentar polo menos un ticket de compra da semana cun importe mínimo de 10€:

 • As participacións para o sorteo recolleranse nun mostrador situado na planta 2 do centro comercial en horario de 12:00h a 21:00h. Entregaranse os cartóns en función do rango de importes:
  • 10 a 30€ – 1 cupón.
  • 30,01 a 50€ – 2 cupóns.
  • + de 50,01€ – 3 cupóns.

 

 • Cada hora repartiranse 300€, divididos en dúas categorías:
  • Liña – 50€
  • Bingo – 250€

 

CONTA BÓLAS

Dispoñerase unha vitrina chea de bólas de plástico de cores, e entregarase unha papeleta para que todos os participantes que queiran, poidan participar e tentar adiviñar o número de bólas totais. Ao finalizar a promoción (Sábado 21 de Novembro ás 21:30 horas) descubrirase o número exacto e haberá 3 gañadores, ben porque acertan ou porque se achegan sen pasarse.

 

Gañadores

 • Resultarán premiados todos aqueles que cumprimentasen o seu cartón cos números extraídos. En caso de varios gañadores repartirase o premio en partes iguais

 

 • O importe de premios será canjeable en calquera dos locais adscritos á promoción das Cancelas Século XXI ata as 22 horas de cada día da promoción, é dicir, os gañadores do xoves 19 só o poderán trocar os seus premios ata as 22 horas dese mesmo xoves; así cos dous outros dous días da promoción.

 

 • O importe dos billetes poderá utilizarse nun só comercio, non podendo dividir o importe do mesmo en varios comercios diferentes.

 

 • Os produtos adquiridos mediante a utilización destes billetes premiados non poderán ser canjeables en ningún caso por diñeiro en metálico.

 

 • Se o importe do produto para adquirir non chega a cubrir a totalidade do importe do premio o beneficiario do mesmo perderá a diferenza restante non producíndose ningún tipo de abono nin cambio en metálico.

 

 • O cliente poderá achegar a diferenza en diñeiro no caso de que o importe para abonar polo artigo sexa superior ao do valor dos billetes e neste caso, o comercio pode devolverlle a diferenza do diñeiro en metálico achegado se se dese o caso.

 

 • A promoción só será válida ata as 22:00h do sábado 21 de Novembro.

 

 • A comunicación dos gañadores no concurso ?Acerta o número de pelotas? farase o luns 23 a partir das 11 horas. O Centro Comercial comunicarase cos agraciados e estes terán 48 horas para confirmar a adquisición do premio. Ademais utilizaranse como medios de comunicación a web e as redes sociais do Centro Comercial.

 

 • Citarase aos gañadores do concurso para que fagan efectivo o premio o venres 27 de Novembro, coincidindo coa Black Friday.

 

Incompatibilidade: Quedan expresamente excluídos da participación deste sorteo todas aquelas persoas pertencentes á organización, así como os seus familiares, ademais de todos os empregados do Centro Comercial.

 

BASES LEGAIS

AS CANCELAS SÉCULO XXI resérvase o dereito para suspender, anular, prorrogar, recortar ou modificar a promoción se as circunstancias obrígano, sen ter que xustificar a decisión e sen que se lle poida reclamar ningún tipo de responsabilidade como consecuencia diso, sempre de forma que non prexudiquen os dereitos adquiridos polos participantes.

Os gañadores, terán que presentar obrigatoriamente o orixinal dos billetes, non sendo válidas nin fotocopias nin calquera outro documento ou acto encamiñado a demostrar a posesión do mesmo. Non serán validos os billetes rotos, emendados, incompletos ou defectuosos, ou sen selo do centro comercial, a decisión imparcial e obrigatoria da organización.

Os participantes, polo mero feito de participar na presente promoción, aceptan as súas bases e o criterio das CANCELAS SÉCULO XXI en canto á resolución de calquera cuestión derivada do desenvolvemento da presente promoción.

AS CANCELAS SÉCULO XXI non se responsabiliza do uso indebido do premio realizado polo cliente gañador do premio. Así mesmo AS CANCELAS non se responsabiliza de que o participante desta promoción poida sufrir danos por causa dos artigos que poida adquirir co mesmo, nin das posibles perdas, deterioracións, roubos, ou calquera outra circunstancia imputable a terceiros que poidan afectar o desenvolvemento da promoción.

De conformidade co previsto no artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (en diante, LOPD), os datos persoais facilitados polos participantes incorporaranse nun ficheiro titularidade das CANCELAS SÉCULO XXI, S.L. con domicilio en Avda. do Camiño Francés S.N C.P. 15703 Santiago de Compostela (A Coruña) coa finalidade de xestionar a presente promoción, e coordinar o troco dos premios correspondentes no Centro Comercial, así como o envío de ofertas e promocións, participación en sorteos, realización de enquisas, envío de publicidade e subscricións relacionadas co Centro Comercial, salvo que marcase a casa de oposición ao cumprimentar a papeleta de participación.

Os datos dos participantes que se atopen no lugar de localización do evento, poderán ser comunicados a produtoras de medios audiovisuais e entidades de radiodifusión e televisión coa finalidade de realizar filmacións e entrevistas sobre o mesmo, as cales poderá emitidas nos seus programas.

A participación no evento leva implícito a realización de filmacións e fotografías con imaxes, voz e datos persoais dos participantes premiados que poderán ser publicadas nos medios de difusión do Centro Comercial AS CANCELAS SÉCULO XXI, S.L. (Boletíns ou revistas promocionais, newsletters, exposicións, páxina web, redes sociais, folletos) coa finalidade de divulgar as actividades organizadas no Evento. Esta autorización non confire dereito de remuneración ou beneficio algún (con excepción dos premios adxudicados), sendo a mesma condición necesaria para a recepción e adxudicación do premio e/ou beneficio obtido. Este consentimento poderá ser revogado en calquera momento, dirixíndose por escrito á dirección do Responsable, cesando neste tratamento nun prazo máximo de dez días.

AS CANCELAS SÉCULO XXI non asume ningunha responsabilidade en relación á autenticidade dos datos proporcionados polos participantes e estes serán os únicos responsables da veracidade dos datos fornecidos. Neste sentido, o participante quedará automaticamente excluído da promoción se facilita datos que non se correspondan coa súa persoa, con motivo da prohibición de cesión do premio.

Poderá exercer os dereitos de acceso, cancelación, oposición ou rectificación persoalmente na xerencia do centro ou mediante comunicación escrita, acompañada de copia do seu documento nacional de identidade, dirixida á dirección de correo electrónico administracion@ascancelas.es ou á nosa dirección postal sita en Centro Comercial As Cancelas, Avda. do Camiño Francés S.N C.P. 15703 Santiago de Compostela (A Coruña).

Se ten calquera dúbida sobre a forma de exercer estes dereitos pode dirixirse ao noso correo info@ascancelas.