As Cancelas e Federación Gallega de Enfermedades Raras y Crónicas (FEGEREC)

Publicado o 1 de Marzo de 2014

A finalidade de FEGEREC (Federación Galega de Enfermidades Raras e Crónicas) é mellorar a calidade de vida das persoas afectadas por unha enfermidade rara e/ou crónica e as súas familias, defender os seus diritos e ser a sua voz ante a sociedade, Administracións e Entidades, tanto públicas coma privadas. dende FEGEREC ofrécese asistencia sociosanitaria, información e asesoramento sobre a enfermidade e recursos sociais e sanitarios dispoñibles, e é para esta asistencia sociosanitaria a donde se destina o recaudado polos eventos realizados para conmemorar o día das enfermidades raras.